ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Entry Server Board SE7221BK1 และ Intel® Entry Server Platform SR1425BK1-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008038

28/06/2017

ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ (TPS) ให้คุณได้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและชุดคุณสมบัติของ Intel® Entry Server Board SE7221BK1 และ Intel® Entry Server Platform SR1425BK1-E

กลุ่มเป้าหมายสำหรับเอกสารนี้คือผู้ที่ต้องการรับรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมของ Intel® Server Board ที่มากกว่าที่มีอยู่ทั่วไปในคู่มือผู้ใช้ของบอร์ด เอกสารทางเทคนิคนี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือคุณในการทำความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของบอร์ด

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ประกอบด้วย:

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ SE7221BK1 ทางเทคนิค Intel® Server Board-E

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ชื่อไฟล์: se7221bk1tps
ขนาดไฟล์: ๔๘๘ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๕

 

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ SR1425BK1 ทางเทคนิค Intel® Server Platform-E

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ชื่อไฟล์: sr1425bk1tps
ขนาด: ๑.๙๓ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๔
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*