การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB สามารถป้องกันการบู๊ตสําหรับระบบพาวเวอร์ซัพพลายแบบไม่ขาดตอน

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000008023

01/12/2023

ระบบพาวเวอร์ซัพพลาย (UPS) ต่อเนื่องอาจใช้สาย USB สําหรับการส่งสัญญาณและการสื่อสารระหว่าง UPS กับเซิร์ฟเวอร์หรือระบบ สายเคเบิลชนิดนี้สามารถป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์รีบูตได้ตามปกติ

เมื่อแก้ไขปัญหา เครื่องไม่บูท ไม่มีวิดีโอ ไม่มีเสียงเตือนดัง ให้ถอดสาย USB และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว