สายเคเบิล USB ที่เชื่อมต่อสามารถป้องกันการบู๊ตสำหรับระบบจ่ายไฟสำรอง

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000008023

12/10/2017

ระบบแหล่งจ่ายไฟสำรอง (UPS) อาจใช้สาย USB สำหรับการส่งสัญญาณและการสื่อสารระหว่าง UPS และเซิร์ฟเวอร์หรือระบบ การปรากฏตัวของสายเคเบิลนี้สามารถป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์รีบูตได้ตามปกติ

เมื่อแก้ปัญหา ไม่มีการเริ่มต้นระบบไม่มีวิดีโอไม่มีปัญหาชั่วคราวถอดสายเคเบิลและอุปกรณ์ USB ทั้งหมด