คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อสำหรับ Intel® Server Board®/S5000XSL

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008010

14/07/2017

เอกสารคู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถมีการอ้างอิงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการสร้าง Intel® Server Board ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ด้านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วicon
ชื่อไฟล์: D36218-003-S5000PSL-QSUG-Front-outline
ขนาด: ๔,๕๒๗,๘๐๙ไบต์
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๘
การปรับปรุง: D36218-003

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับicon
ชื่อไฟล์: D36218-003-S5000PSL-QSUG-Back-outline
ขนาด: ๔,๑๗๗,๙๓๙ไบต์
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๘
การปรับปรุง: D36218-003

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*