คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSL/S5000XSL

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008010

12/03/2024

เอกสารคู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อช่วยให้ลูกค้ามีการอ้างอิงด่วนในการสร้างบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อด้านหน้า icon
ชื่อไฟล์: D36218-003-S5000PSL-QSUG-Front-outline.pdf
ขนาด: 4,527,809 ไบต์
วันที่: พฤษภาคม 2008
การปรับปรุงแก้ไข: D36218-003

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อย้อนกลับ icon
ชื่อไฟล์: D36218-003-S5000PSL-QSUG-Back-outline.pdf
ขนาด: 4,177,939 ไบต์
วันที่: พฤษภาคม 2008
การปรับปรุงแก้ไข: D36218-003

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*