ข้อความสีเหลือง Bang บนตัวจัดการอุปกรณ์ Windows * บน Intel® Compute Module MFS5520VIR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008005

02/07/2018

คุณอาจเห็นบางสีเหลืองหรือ!บนอุปกรณ์ตัวจัดการอุปกรณ์ Windows * >อุปกรณ์อื่นๆพร้อมกับตำแหน่งตัวระบุบนตัวควบคุม intel count profile ICH10R ที่ต่ำ

หากต้องการลบประกาศให้อัปเดตไดรเวอร์สำหรับ Intel® Compute Module ดังต่อไปนี้