โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงบอร์ดรุ่นใหม่สำหรับชิปเซ็ต Intel® S5000

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000008004

14/07/2017

รหัสการสั่งซื้อใหม่ (PDF) icon
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ intel®และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®รองให้โปรเซสเซอร์รุ่นเก่าและใหม่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการประมวลผล45nm รวมถึงโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๐๐๐, ๕๑๐๐, ๕๒๐๐, ๕๓๐๐และ๕๔๐๐ซีรี่ส์ เอกสารนี้มีรหัสการสั่งซื้อและหมายเลขมม.

 

ขนาดไฟล์:๔๔ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*