คู่มืออ้างอิงสำหรับเครื่องมือบรรทัดคำสั่งในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Embedded Server RAID Technology

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008000

14/07/2017

คุณสามารถดูรายการทั้งหมดของคำสั่ง StorCLI ใน บันทึกย่อประจำรุ่นของเวอร์ชั่นล่าสุด ได้

Intel®ซอฟต์แวร์ RAID แบบฝังตัว 2 StorCLI ชุดคำสั่ง (PDF)icon
เอกสารนี้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับเครื่องมือบรรทัดคำสั่งจัดเก็บข้อมูลที่มีผลิตภัณฑ์ Intel® Embedded Server RAID Technology คู่มือนี้มีคำสั่งย่อยที่รองรับสำหรับผลิตภัณฑ์

 

ขนาดไฟล์: ๑๓๒ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*