คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR9000MK4U

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007996

14/07/2017

คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR9000MK4U เอกสารนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบเซิร์ฟเวอร์สาธารณูปโภคและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการตั้งค่าและการจัดการระบบ

คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์icon
ชื่อไฟล์: D71314-004_SR9000MK4U_Product_Guide. pdf
ขนาด: ๘,๑๖๗,๔๒๔ไบต์
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๔.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*