วิธีการที่แนะนำสำหรับการอัปเดต BIOS สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007989

10/02/2020

ฉันจะใช้วิธีการใดหากฉันไม่อัปเดตตัวควบคุม hot swap (HSC)
วิธีการอัปเกรดที่แนะนำคือ:

  1. Bios
  2. Bmc
  3. FRUSDR
  4. รีบูตและตรวจสอบการตั้งค่า BIOS

ฉันจะใช้วิธีการใดได้บ้างหากฉันอัปเดต HSC
วิธีการที่แนะนำคือ:

  1. Bios
  2. Bmc
  3. HSC
  4. FRUSDR
  5. รีบูตและตรวจสอบการตั้งค่า BIOS

 

หมาย เหตุการอัพเดตเป็น HSC จะไม่มีการใช้งานร่วมกันและไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจการอัปเดตทุกครั้ง

 
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอัปเดตที่ใช้บอร์ดในปัจจุบันส่วนใหญ่