ระบบแบ็คเพลนที่ปรับมาให้เหมาะสมกับแร็คและคู่มือการเดินสาย Intel® RAID Controller สำหรับโมดูล Intel® Integrated Server RAID

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007982

28/06/2017

สายเคเบิลการจัดการโครงตู้สำหรับระบบที่ปรับให้เหมาะสมกับแร็ค (PDF)PDF icon
เอกสารต่อไปนี้จะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือสำหรับการเชื่อมต่อที่เหมาะสมของการใช้งานการจัดการสายเคเบิลระหว่างคอนโทรลเลอร์ RAID และระนาบ backplanes

การเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดรวมถึงข้อบกพร่องของอาร์เรย์ RAID และไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้

ขนาดไฟล์:๗๕ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*