คู่มือการติดตั้งชุดท่ออากาศสำหรับระบบ Intel® Server

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007978

14/07/2017

คำแนะนำการติดตั้ง Awtcoproduct (PDF)PDF icon
คำแนะนำในการติดตั้งในระดับสูงสำหรับส่วนประกอบทั้งหมดที่รวมอยู่ในทั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ชุดท่ออากาศ AWTCOPRODUCT และ Intel® Kit A2UL16RISER2 อุปกรณ์เสริม

ชื่อไฟล์: H42584002_AWTCOPRODUCT_InstallationGuide. pdf
ขนาดไฟล์: ๓๘๓ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*