สิ่งที่อยู่ในกล่องสำหรับ Intel® NUC Kit DE3815TYKHE

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007961

11/12/2019

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

 • Intel® NUC Kit DE3815TYKHE พร้อมด้วยคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ที่ติดตั้งไว้แล้ว:
  • บอร์ด Intel® NUC DE3815TYBE พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® E3815
  • เสาอากาศไร้สายสองตัว
  • สายเคเบิลและแหล่งข้อมูล SATA
  • สาย VGA
 • อะแดปเตอร์แปลงไฟ12V ที่มีไฟล์แนบแบบปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
 • วงเล็บ VESA พร้อมสกรูยึดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซี2ตัว
 • ขาตั้งแชสซีและสกรู
 • โปสเตอร์การผสานรวม

รายการต่อไปนี้ไม่ได้รวมอยู่ในกล่องและต้องจัดหาให้แยกต่างหาก: