มีอะไรในกล่องสําหรับชุด Intel® NUC DE3815TYKHE

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007961

13/06/2023

สินค้าต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง

 • ชุด Intel® NUC DE3815TYKHE โดยมีส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:
  • Intel® NUC Board DE3815TYBE, พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® Intel® Atom® แบบบัดกรี E3815
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • สายไฟ SATA และสายไฟข้อมูล
  • สาย VGA
 • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 12V พร้อมตัวติดปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
 • โครง VESA พร้อมสกรูผนังสี่ตัวและสกรูแชสซีสองตัว
 • ขาตั้งและสกรูของแชสซี
 • โปสเตอร์การผนวกรวม

รายการต่อไปนี้ไม่ได้รวมอยู่ในกล่อง และต้องจัดเตรียมแยกต่างหาก: