คู่มือการติดตั้งชุดของผู้ให้บริการสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ขนาดใหญ่ของไดรฟ์แบบฮาร์ดไดรฟ์๒.๕

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007960

25/09/2017

เอกสารนี้ให้คำแนะนำในการติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม AXX25DRVADPTR

ใช้คำแนะนำในคู่มือการติดตั้งชุดของผู้ให้บริการฮาร์ดไดรฟ์เพื่อประกอบฮาร์ดไดรฟ์ขนาด๒.๕นิ้วเข้าไปในชุดของผู้ให้บริการและติดตั้งลงในฮาร์ดไดรฟ์๓.๕-นิ้วฮาร์ดไดร์ฟในโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®หรือคู่มือการให้บริการของคุณสำหรับวิธีการติดตั้งระบบขนส่งฮาร์ดไดรฟ์ร้อนเข้าสู่ระบบ

โปรดดูแชสซี®และรายการระบบที่เข้ากันได้กับ Intel

โปรดดูเอกสารประกอบ Intel® Server Board ของคุณเพื่อตรวจสอบการรองรับ SSD/SAS/SATA สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ของคุณ หากคุณต้องการใช้ไดรฟ์ SSD/SAS/SATA ของคุณสำหรับการกำหนดค่า RAID คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งการ์ดเพิ่มใน RAID โปรดดูเอกสารประกอบ Intel® Server Board ของคุณหรือเอกสารประกอบการ์ด RAID ของคุณเพื่อรับคำแนะนำและข้อกำหนดในการติดตั้งเพิ่มเติม

 
iconคู่มือการติดตั้ง [PDF]
ชื่อไฟล์: E78220-002_InstallGuide. pdf
ขนาดไฟล์: ๕๘๕ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๙