คู่มือผู้ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® RAID ความพร้อมใช้งานสูง

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007917

30/06/2017

คู่มือผู้ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูง Intel® RAID (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าและกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูง Intel® RAID

ขนาดไฟล์: ๑,๗๘๐ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*