ชุดการแปลงสำหรับตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007899

04/09/2017

อะไรคือข้อกำหนดสำหรับการแปลงแท่นวางไปยังแชสซีแร็ค
คุณจำเป็นต้องโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ใช้อะไหล่สองตัวสำหรับตระกูล P4000:

  • AUPBEZEL4UF (MM # ๙๑๕๖๓๖) มีกรอบขอบหน้าปัดและที่จับแร็คสองตัวและคุณสามารถติดตั้งบนตัวเครื่องได้โดยตรง
  • AUPBEZEL4UD (MM # ๙๑๕๖๓๗) เป็นประตูเท่านั้นและคุณติดตั้งบน AUPBEZEL4UF
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือบริการ
รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่า