คู่มือการให้บริการสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000JP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007882

25/09/2017

คำแนะนำเหล่านี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ผลิตภัณฑ์ตระกูล R1000JP เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์และแชสซีและรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและแทนที่ส่วนประกอบ

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000JP ผลิตภัณฑ์ตระกูล
คู่มือบริการของระบบคู่มือบริการของระบบPDF icon
ขนาดไฟล์: ๕,๐๘๘ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*