คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RS3UC080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007876

06/12/2018

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คู่มือนี้มีคำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่ครบถ้วนสำหรับ Intel® RAID Controller RS3UC080

 

ขนาดไฟล์: ๓๐๑ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*