โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BA1-E

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007874

07/02/2020

Intel® Entry Server Board SE7221BA1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4ที่ทำงานด้วยความเร็วบัสของระบบ๘๐๐และ๕๓๓ MHz และโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D ที่ใช้งานได้กับความเร็วบัสระบบ๕๓๓ MHz

เพื่อความสะดวกของคุณจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับแต่ละโปรเซสเซอร์ที่โดดเด่น การเชื่อมโยงหลายมิติเหล่านี้จะนำคุณไปยังข้อมูล จำเพาะของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเปรียบเทียบ ที่ช่วยให้คุณมีข้อมูลจำเพาะของโปรเซสเซอร์และข้อมูลรหัสการสั่งซื้อ

Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ Extreme Edition สูงสุด4ตัว

 

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL7GD๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronM02 MB๗๗๕ pin PLGA1,2,3

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4โปรเซสเซอร์ที่มีความเร็วบัสของระบบ๘๐๐ MHz

 

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL82U๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA3
SL7P2๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA2,3
SL7Z5๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA1,2,3
SL7Q2๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7NZ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL7L9๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA1,2
SL7KN๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA1
SL7J9๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7Z7๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA1,2,3
SL7PY๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PZ๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL7L8๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA1,2
SL7KM๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA1
SL7J8๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7Z8๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA1,2,3
SL7PW๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PX๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA2
SL7LA๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA1,2
SL7KL๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA1
SL7J7๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL87L๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA3
SL7Z9๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๗๗๕ pin PLGA1,2,3
SL7PU๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KK๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA1
SL7J6๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7PR๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA 
SL7KJ๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA1
SL7J5๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๗๗๕ pin PLGA 

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4โปรเซสเซอร์ที่มีความเร็วบัสของระบบ๕๓๓ MHz

 

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL87L๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA20
SL7YV๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA20
SL85V๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA20
SL7YU๒.๖๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA20
SL85U๒.๖๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE01 MB๗๗๕ pin PLGA20

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

 

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL7TN๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA1
SL7VT๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA1
SL7VS๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA1
SL7TM๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA1
SL7VR๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA1
SL7TL๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๗๗๕ pin PLGA1

 

หมาย เหตุ
  1. ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นโปรเซสเซอร์ Intel®ที่บรรจุกล่อง
  2. ส่วนนี้สนับสนุนเทคโนโลยี Intel®หน่วยความจำขยาย๖๔ (Intel® 64)
  3. จำเป็นต้องใช้ BIOS สร้าง๐๑๖๓หรือสูงกว่าเพื่อรองรับโปรเซสเซอร์นี้