มีอะไรในกล่องสําหรับชุด Intel® NUC DC3217IYE

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007858

12/05/2023

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

  • ชุด Intel® NUC DC3217IYE พร้อมด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ที่ติดตั้งไว้แล้ว:
    • Intel® NUC Board D33217GKE พร้อมโปรเซสเซอร์ soldered-down Intel® Core™ i3-3217U
    • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 19V
  • โครง VESA พร้อมสกรูติดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซีสองตัว
  • โปสเตอร์การผนวกรวม

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่อง และต้องระบุแยกต่างหาก:


ไม่รวมสายไฟติดผนังอะแดปเตอร์จ่ายไฟ มีสายติดผนังให้บริการที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมากมายสําหรับใช้งานในหลายประเทศ ขั้วต่อบนสายเป็นประเภท C6 ที่เสียบเข้ากับขั้วต่อประเภทอะแดปเตอร์ไฟ C5 เป็นประเภท 3 ปลั๊กอินที่รู้จักกันในชื่อว่าขั้วต่อ cloverleaf