อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500WB

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007855

29/06/2017

อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่า (PDF) ไอคอน
คู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1690WB และ SR1695WB แสดงรายการชิ้นส่วนที่จำเป็นและอะไหล่เสริม

ขนาด: 661 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2011
การปรับปรุงแก้ไข: 2.6

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF