ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007854

29/06/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
เอกสารนี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลเฉพาะบอร์ดสำหรับตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000:

  • คุณสมบัติที่
  • ฟังก์ชันการทำงาน
  • สถาปัตยกรรมระดับสูง


ขนาด: ๑.๔๘ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*