โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับ Intel® Server Board SE7320EP2 และ SE7525RP2 Intel® Server Board

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007849

25/09/2017

Intel® Server Board SE7320EP2 และ Intel® Server Board SE7525RP2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๖๔-บิตทำงานร่วมกับความเร็วบัสระบบ๘๐๐ MHz

เพื่อความสะดวกของคุณจะมีการเชื่อมโยงสำหรับแต่ละโปรเซสเซอร์ที่โดดเด่น ลิงค์เหล่านี้จะนำคุณไปยังข้อมูล จำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ที่ให้ข้อมูลจำเพาะของโปรเซสเซอร์และข้อมูลรหัสการสั่งซื้อ

เพื่อประสิทธิภาพของระบบที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นควรติดตั้งเฉพาะโปรเซสเซอร์ที่เหมือนกันในระบบ การประมวลผล steppings สามารถผสมกันได้ในระบบที่ไม่มีความแตกต่างมากกว่า b1 ก้าวระหว่างโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งไว้ หากโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งเป็นมากกว่า1ก้าวนอกเหนือจากข้อผิดพลาด (๘๐๘๐ถึง๘๑๘๓) ถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ (SEL) ยังไม่มีการรายงานความผิดพลาดของ steppings แบบผสมที่ยอมรับได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL8ZR๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,9
SL7DV๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA9
SL7HF๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,9
SL7PD๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,9
SL7TB๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,9
SL8ZQ๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,9
SL7ZF๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,5,6,9
SL7DW๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA9
SL7HG๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,9
SL7PE๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,9
SL7TC๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,9
SL8ZP๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,9
SL7ZE๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,9
SL7DX๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA9
SL7HH๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,9
SL7PF๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,9
SL7TD๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,9
SL7ZK๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,9
SL7ZD๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,5,6,9
SL7DY๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,9
SL7HJ๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,9
SL7PG๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,9
SL7TE๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,4,9
SL7ZJ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,9
SL7ZC๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,5,6,9
SL7DZ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,9
SL7HK๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,9
SL7VF๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,9
SL7PH๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,4,9
SL84B๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,9,11
SL8P7๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,7,8,9,13
SL7ZG๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,7,8,9,13
SL8ZR๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,7,8,9,13
SL8SV๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,7,8,9,11,13
SL8P6๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,8,9,13
SL8T3๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,8,9,12,13
SL8P5๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,8,9,13
SL8P4๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,8,9,13
SL8P3๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,8,9,13
SL8P2๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,7,8,9,13
SL7ZB๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,7,8,9,13