คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Server Board SE7230NH1-E

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007839

29/06/2017

คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซม Intel® Server Board SE7230NH1 เอกสารนี้แสดงภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel SE7230NH1-E คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์icon
ชื่อไฟล์: D23185-005_SE7230NH1-E_User_Guide. pdf
ขนาด: ๘๕๑,๐๑๙ไบต์
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๗
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๕.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*