โซลูชันระบายความร้อนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบบรรจุกล่องจะขายแยกกันสําหรับโปรเซสเซอร์

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007824

08/02/2023

หมาย เหตุข้อมูลเกี่ยวกับหน้านี้สามารถใช้ได้กับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3, E5, E7 และโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®รุ่นเก่า โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่างของหน้านี้

หากคุณมีผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel เจนเนอเรชั่นปัจจุบัน โปรดไปที่ www.intel.com/support และใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณลงในช่องค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

เวอร์ชันของ Intel® Thermal Solution มีความแตกต่างกันอย่างไร

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบบรรจุกล่องไม่ได้จัดส่งมาพร้อมกับโซลูชันระบายความร้อนที่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ คุณต้องรับผิดชอบในการซื้อโซลูชันระบายความร้อนที่เข้ากันได้สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์หรือเวิร์คสเตชัน Intel มี Intel® Server Thermal Solution สามเวอร์ชัน (ขายแยกกัน) เวอร์ชันเหล่านี้สามารถหาได้จากผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel

  • STS100A (รหัสการสั่งซื้อ BXSTS100A) เป็นฮีทซิงค์ 2U พร้อมติดพัดลม ไม่สามารถถอดพัดลมได้ โซลูชันระบายความร้อนนี้รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สูงสุด 80 วัตต์ TDP (Thermal Design Power)
  • STS100P (รหัสการสั่งซื้อ BXSTS100P) เป็นฮีทซิงค์ 1U ที่ไม่มีพัดลม โซลูชันระบายความร้อนเชิงรับนี้มีขึ้นสําหรับระบบ 1U และ 2U พร้อมท่อระบายอากาศ โซลูชันระบายความร้อนนี้รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สูงสุด 95 วัตต์ TDP
  • STS100C (รหัสการสั่งซื้อ BXSTS100C) เป็นฮีทซิงค์ 2U พร้อมติดพัดลม คุณสามารถถอดพัดลมสําหรับ 2U หรือข้อกําหนดเชิงรับที่สูงขึ้น ถอดสกรูสองตัวจากด้านล่างของฮีทซิงค์จะถอดพัดลมออก โซลูชันระบายความร้อนนี้รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สูงสุด 130 วัตต์ TDP
STS100ASTS100PSTS100C

โซลูชันระบายความร้อน Intel® STS100A

โซลูชันระบายความร้อน Intel® STS100P

โซลูชันระบายความร้อน Intel® STS100C

 

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่า Intel® Thermal Solution รุ่นใดที่เหมาะกับฉันที่สุด

ให้อ้างอิงผู้ผลิตระบบและหรือโครงเพื่อดูว่ามีคําแนะนําให้ใช้โซลูชันระบายความร้อนใด บางระบบและหรือโครงมีการขายพร้อมกับโซลูชันระบายความร้อนให้แล้ว หากผู้ผลิตระบบหรือโครงได้จัดเตรียมโซลูชันระบายความร้อนไว้ ให้ใช้โซลูชันระบายความร้อนดังกล่าว

การใช้โซลูชันระบายความร้อนของบุคคลที่สามที่ไม่ได้มาพร้อมกับระบบหรือแชสซีได้รับอนุญาต ความรับผิดชอบของคุณคือการยืนยันว่าโซลูชันระบายความร้อนของบุคคลที่สาม:

  • ตรงตามหรือเกินกว่าข้อกําหนดของคู่มือการออกแบบด้านความร้อน/ด้านกลไก
  • สามารถรักษาข้อมูลจําเพาะด้านความร้อนของเอกสารข้อมูลได้

คุณสามารถค้นหารายชื่อแหล่งผลิตโซลูชันระบายความร้อนที่รู้จักกันในภาคผนวกของคู่มือการออกแบบด้านความร้อน/ด้านกลไกสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

โซลูชันระบายความร้อนเซิร์ฟเวอร์ Intel® มีการรับประกันภายใต้เงื่อนไขสามปีเช่นเดียวกับโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่อง