โซลูชันระบายความร้อน (Thermal Solution) ของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบบรรจุกล่องจะขายแยกกันสำหรับโปรเซสเซอร์

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007824

20/12/2019

เวอร์ชันต่างๆ ของ Intel® Thermal Solution มีความแตกต่างกันอย่างไร

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบบรรจุกล่องไม่ได้ส่งออกพร้อมโซลูชันระบายความร้อนรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ คุณต้องดำเนินการจัดซื้อโซลูชันระบายความร้อนที่ทำงานเข้ากันได้กับระบบของเซิร์ฟเวอร์หรือเวิร์คสเตชัน Intel มี Intel® Server Thermal Solution ให้สามเวอร์ชัน (ขายแยกกัน) เวอร์ชันเหล่านี้สามารถหาซื้อได้จากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

  • STS100A (รหัสการสั่งซื้อ BXSTS100A) เป็นฮีทซิงค์ 2U พร้อมติดพัดลม พัดลมไม่สามารถถอดออกได้ โซลูชันระบายความร้อนนี้รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สูงสุด 80 วัตต์ TDP (Thermal Design Power)
  • STS100P (รหัสการสั่งซื้อ BXSTS100P) เป็นฮีทซิงค์ 1U แบบไร้พัดลม โซลูชันระบายความร้อนเชิงรับนี้มีขึ้นสำหรับระบบ 1U และ 2U พร้อมระบบท่อระบายอากาศ โซลูชันระบายความร้อนนี้รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สูงสุด 95 วัตต์ TDP
  • STS100C (รหัสการสั่งซื้อ BXSTS100C) เป็นฮีทซิงค์ 2U พร้อมติดพัดลม คุณสามารถถอดพัมลมสำหรับ 2U หรือข้อกำหนดเชิงรับที่ค่าสูงขึ้น ถอดสกรูสองตัวจากด้านล่างของฮีทซิงค์จะถอดพัดลมออกได้ โซลูชันระบายความร้อนนี้รองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สูงสุด 130 วัตต์ TDP
STS100A STS100P STS100C

Intel® Thermal Solution STS100A

Intel® Thermal Solution STS100P

Intel® Thermal Solution STS100C

 

จะบอกได้อย่างไรว่า Intel® Thermal Solution ใดเหมาะกับฉันมากที่สุด

ให้อ้างอิงผู้ผลิตระบบและหรือโครงเพื่อดูว่ามีคำแนะนำให้ใช้โซลูชันระบายความร้อนใด บางระบบและหรือโครงมีการขายพร้อมกับโซลูชันระบายความร้อนให้แล้ว ถ้าผู้ผลิตระบบหรือโครงได้จัดให้มีโซลูชันระบายความร้อนไว้ ก็ให้ใช้โซลูชันระบายความร้อนนั้น

การใช้โซลูชันระบายความร้อนของบุคคลที่สามที่ไม่ได้มาพร้อมกับตัวระบบหรือโครงสามารถกระทำได้ โดยคุณมีหน้าที่ต้องยืนยันว่าโซลูชันระบายความร้อนของบุคคลที่สามนั้น:

  • เข้าเกณฑ์หรือเกินกว่าข้อกำหนดของคู่มือการออกแบบด้านความร้อน/ด้านกลไก
  • คงกำหนดตามข้อมูลจำเพาะระบบความร้อนในเอกสารข้อมูลได้

คุณสามารถค้นหารายชื่อแหล่งผลิตโซลูชันระบายความร้อนที่รู้จักกันในภาคผนวกของคู่มือการออกแบบด้านความร้อน/ด้านกลไกสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

Intel® Server Thermal Solution มีการรับประกันภายใต้เงื่อนไขสามปีเช่นเดียวกับโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่อง