TA-๙๙๑: ระบบสามารถวางเมื่อคอนโทรลเลอร์ SATA/SAS ที่สามารถใช้งานได้ในโหมด ESRT2

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007807

14/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๙๙๑ (PDF)icon
เอกสารนี้มีสาเหตุหลักและข้อมูลการดำเนินการแก้ไขสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานี้

 

ขนาดไฟล์: ๓๙.๑ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*