ความปลอดภัยและขีดจํากัดน้ําหนักของรางแร็คIntel® Server Systemตระกูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แร็ค

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007806

08/07/2021

ตารางดังกล่าวรวมขีดจํากัดน้ําหนักสูงสุดไว้ใช้ราวแร็ค

ข้อ ควร ระวัง
คุณสามารถค้นหาน้ําหนักสูงสุดที่แนะน้ําหนักของเซิร์ฟเวอร์บนรางแร็คด้านล่าง เกินน้ําหนักสูงสุดที่แนะน้ําหนักหรือแนวผิดของเซิร์ฟเวอร์อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของรางแร็คที่ยึดเซิร์ฟเวอร์ แนะนะน าให้ใช้ตัวช่วยเหลือด้านกลไกในการติดตั้งและปรับเซิร์ฟเวอร์ให้เข้ากับรางแร็ค

 

รหัสผลิตภัณฑ์รางแร็คน้ําหนักสูงสุด (ปอนด์)ขีดจํากัดน้ําหนัก (เกินขีดจํากัด)
FCXXRAILKIT330150
AXXSHRTRAIL9945
ARIGRACK (AXXRAIL3U7U)8639
AXXHERAIL25726
AXXBASICRAIL5726
AXXBASRAIL135726
APP3RACKIT3516
AXXVRAIL13059
AXXELVRAIL11050
AXX22IL5424
AXX22IL7555424
AXX3U5UPRAIL8539
AXXFULLRAIL9945
A1UFULLRAIL3918
A1USHRTRAIL3918

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การเปรียบเทียบแร็คราง