ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการสำหรับ Intel® Integrated RAID Modules RMS25KB และ RMS25JB

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007804

11/05/2020

รายชื่อระบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบอร์ดเซิร์ฟเวอร์แชสซีดิสก์ไดร์ฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆที่ผ่านการทดสอบเพื่อใช้กับ Intel® Integrated RAID Modules ต่อไปนี้:

  • Intel® Integrated RAID Modules RMS25KB080
  • Intel® Integrated RAID Modules RMS25KB040
  • Intel® Integrated RAID Modules RMS25JB080
  • Intel® Integrated RAID Modules RMS25JB040

ขนาดไฟล์: ๓๙๙ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*