ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007798

14/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
รายละเอียดข้อกำหนดนี้มีชุดคุณสมบัติของโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600, ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board


ชื่อไฟล์: E39532_003_SC5600_TPS_Rev_1. 1. ไฟล์ pdf
ขนาด: ๑.๗๗ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*