คำสัญญา VTrak * คู่มือการเชื่อมต่อสำหรับระบบ Intel® Modular Server MFSYS25

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007767

14/07/2017

คู่มือการเชื่อมต่อ MFSYS25icon
คำแนะนำนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อระบบ Intel® Modular Server MFSYS25 ไปยังคำสัญญา VTrak * E610s หรือ E310s ระบบย่อย (VTrak) เพื่อขยายความจุข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์โมดูลาร์ คำแนะนำเหล่านี้จำกัดอยู่ที่ทำให้การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์แบบโมดูลาร์กับ VTrak และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

ขนาดไฟล์: ๑,๘๑๑ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*