ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007763

14/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
รายละเอียดข้อกำหนดนี้มีชุดคุณสมบัติของตระกูลโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300, เซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel SC5300 ซีรีส์ตระกูลผลิตภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายต่ำเวลาที่ตลาดและอนุญาตให้มีการใช้หลายแพลตฟอร์มและการกำหนดค่า


ชื่อไฟล์: SC5300_TPS_Rev-1 31. pdf
ขนาด: ๑.๐๑ MB
วันที่: มกราคม๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*