อะไหล่และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5000PAL

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007757

14/07/2017

อะไหล่และคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน
คู่มืออ้างอิงที่ช่วยลูกค้าในการสั่งซื้อส่วนประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่าบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PAL และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1500ALSAS / SR1500AL / SR1550AL / SR1550ALSAS / SR2500ALLX / SR2500ALBRP

ขนาด: 910 KB
วันที่: กันยายน 2009

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF