คู่มือการติดตั้งสำหรับคีย์ลักษณะพิเศษรุ่น 1 Intel® RAID ของ Premium

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007756

14/07/2017

Intel® RAID รหัสผลิตภัณฑ์ของคุณลักษณะพรีเมียม:
AXXRPFKSSD (แคช SSD ที่มี Fastpath *)
AXXRPFKDE (การเข้ารหัสดิสก์แบบเต็ม)
AXXRPFKSNSH (Snapshot)

คู่มือการติดตั้งคีย์ลักษณะพิเศษ (PDF)icon
เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคีย์ลักษณะพิเศษเวอร์ชั่น 1 Intel® RAID, ข้อกำหนดคีย์และคำแนะนำสำหรับการติดตั้งคีย์ลักษณะพิเศษบนตัวควบคุม Intel® RAID ที่ใช้งานร่วมกันได้

ขนาดไฟล์: ๓๐๕ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*