รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board SE7320EP2 และ SE7525RP2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007750

28/06/2017

รายชื่อระบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
เอกสารนี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และรายชื่อระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board SE7320EP2 และ SE7525RP2

ชื่อไฟล์: se7320EP2_se7525RP2_thOL1. pdf
ขนาดไฟล์: ๓๘๔ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*