รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7320EP2 และ SE7525RP2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007750

11/12/2023

รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF) icon
เอกสารนี้มีรายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7320EP2 และ SE7525RP2

ชื่อไฟล์: se7320EP2_se7525RP2_thOL1.pdf
ขนาด: 384 KB
วันที่: มิถุนายน 2005
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*