คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RS25DB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007747

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คู่มือนี้เป็นการอ้างอิงฮาร์ดแวร์และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller RS25DB080 ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์แบบ

ขนาดไฟล์: ๑,๓๑๘ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๔.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*