TA-๙๙๕: เสียงเตือนภัยปัญหาสำหรับ Intel® RAID Controller RS25DB080 และ RS25NB008

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007744

14/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๙๙๕ (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายสาเหตุหลักและการแก้ไขสำหรับปัญหาที่ Intel® RAID Controller เสียงเตือนภัยหลังจากอัพเกรดเฟิร์มแวร์

 

ขนาดไฟล์: ๒๗.๐ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*