คู่มือการให้บริการสำหรับ S2600KP สำหรับครอบครัว Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007736

31/10/2018

คู่มือการผสานรวมระบบและบริการ (PDF) PDF icon
เอกสารนี้มีข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและลบส่วนประกอบบนระบบเซิร์ฟเวอร์

ขนาด: ๔.๒๑ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*