คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว Intel® Server Board สำหรับ SE7320SP2 และ SE7525GP2 Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007732

18/03/2019

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Server Board SE7320SP2 และ SE7525GP2 คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: c62032front
ขนาด: ๘.๒๗ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๔
การปรับปรุงไฟล์: C62032-002

ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: c620322back
ขนาด: ๓.๒๗ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๔
การปรับปรุงไฟล์: C62032-002

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*