คู่มือบริการสำหรับครอบครัวระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LH2/LT2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007701

14/07/2017

R2000LH2/LT2 คู่มือบริการ (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้ข้อมูลและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®บนผลิตภัณฑ์ R2000LH2/LT2 สำหรับครอบครัว

ชื่อไฟล์: G42282-005_R2000LH2LT2_SG. pdf
ขนาด: ๒๕.๘ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*