รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID RS3UC080, RS3FC044 และ RS3GC008

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007692

12/07/2017

รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายถึงฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบและมีรายชื่อบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ากันได้สำหรับ Intel® RAID ตัวควบคุม RS3UC080, RS3FC044 และ RS3GC008

ขนาดไฟล์: ๑๖๔ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*