โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับ Intel® Workstation Board S975XBX2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007691

25/09/2017

Intel® Workstation Board S975XBX2 สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

คำเตือน: โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบของบอร์ดเดสก์ทอป การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม


Intel® Core™โปรเซสเซอร์ 2 Extreme

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
QX6800๒.๙๓ GHz๑๐๖๖ MHz8 MB๒๗๗๐หรือมากกว่า
QX6700๒.๖๖ GHz๑๐๖๖ MHz2x4 MB๒๒๑๔หรือมากกว่า
X6800๒.๙๓ GHz๑๐๖๖ MHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
 

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Quad

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
Q6700๒.๖๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
Q6600๒.๔๐ GHz๑๐๖๖ MHz2x4 MB๒๓๙๕หรือมากกว่า
 

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Duo

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E6700๒.๖๖ GHz๑๐๖๖ MHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E6600๒.๔๐ GHz๑๐๖๖ MHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E6420 (เฉพาะ sSpec SLA4T เท่านั้น)๒.๑๓ GHz๑๐๖๖ MHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E6400๒.๑๓ GHz๑๐๖๖ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E6320 (เฉพาะ sSpec SLA4U เท่านั้น)๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E6300๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E4500๒.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
E44002 GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๔หรือมากกว่า
E4300 (เฉพาะ sSpec SL9TB เท่านั้น)๑.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®คอร์สองคอร์

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E21802 GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
E2160๑.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
E2140๑.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Extreme Edition

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
965๓.๗๓ GHz๑๐๖๖ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
955๓.๔๖ GHz๑๐๖๖ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
 

Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ Extreme Edition สุดขั้ว4

ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
๓.๗๓ GHz๑๐๖๖ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
960๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
950๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
945๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
940๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
935๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
9303 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
920๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
๙๑๕ (sSpec SL9KB เท่านั้น)๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
8303 GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
672๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
662๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
 

การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด