อะไหล่, รายการชิ้นส่วน, และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400SP

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007689

03/08/2018

อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่า (PDF) ไอคอน
เอกสารนี้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับลูกค้าในการสั่งซื้อส่วนประกอบเพื่อกำหนดค่าผลิตภัณฑ์สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400SP

ขนาด: 822 KB
วันที่: เมษายน 2015
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF