๙๘๓: สายเคเบิล MiniSAS-ต่อ SATA SGPIO Connector ไม่เข้ากันกับ HSBP สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007660

25/09/2017

Intel ได้ค้นพบปัญหาความเข้ากันได้ระหว่าง Intel® RAID Controller miniSAS สายเคเบิล SGPIO connector และระนาบหรือระบบที่ระบุไว้ด้านล่าง

สายเคเบิลปัจจุบัน (E65899-001) สำหรับคอนโทรลเลอร์ RAID ที่ระบุไว้มีการเชื่อมต่อ SGPIO 4 พิน ตัวเชื่อมต่อ SGPIO แบบ4พินของสาย E65899-001 ไม่สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับตัวเชื่อมต่อ SGPIO แบบ5พินของระนาบหรือระบบที่ระบุไว้ด้านบน หากไม่มีสายเคเบิล SGPIO เชื่อมต่ออยู่ LED จะไม่ทำงานกับตัวควบคุม Intel® RAID ที่ระบุไว้ด้านล่าง

ตัวควบคุม Intel® RAID ที่ได้รับผลกระทบ: RS25DB080, RS2VB080, RS2VB040, RT3WB080, RS2SG244, RS2WG160, RS2MB044, RS2BL080, RS2BL080DE, RS2BL040, RS2WC040, RS2WC080, RMS2MH080, SRCSASJV, SRCSASJV, SRCSASJV, SRCSASBB8I, SRCSASLS4I

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

ผลิตภัณฑ์ รหัสผลิตภัณฑ์มม #
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBNR1304BTLSHBN911688
R1304BTLSHBNNA907658
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCNP4304BTLSHCN912775
P4304BTLSHCNNA907886
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHCNP4304XXSHCN911765
P4304XXSHCNNA907812
แบ็คเพลนสลับฮอตส FUP4X35HSBPFUP4X35HSBP913595
แบ็คเพลนสลับฮอตส FR1304HSBPFR1304HSBP912384

โปรดอ้างอิงจากไฟล์ PDF ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของคำแนะนำทางเทคนิค

คำแนะนำทางเทคนิค๙๘๓ (PDF)icon
ชื่อไฟล์: TA_0983-01
ขนาดไฟล์:๔๕ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๑
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*