ไม่รองรับการทดสอบอะแดปเตอร์ในระบบที่แบกการรับส่งข้อมูล iSCSI

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007659

26/03/2021

ไม่รองรับ Adapter Teaming Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) กับพอร์ตที่ถ่ายโอนการรับส่งข้อมูล iSCSI เนื่องจากข้อจํากัดของซอฟต์แวร์เป้าหมาย/ผู้ริเริ่ม iSCSI ของบุคคลที่สาม

คุณสามารถใช้ MPIO (Multi Failover I/O) ของ Microsoft เพื่อการปรับสมดุลการโหลดและการสนับสนุนล้มเหลวในระบบปฏิบัติการ Windows* ได้ ดูคู่มือผู้ใช้ Microsoft Initiator เกี่ยวกับวิธีตั้งค่า MPIO

หากคุณวางแผนที่จะใช้ Microsoft MPIO บน Intel® Storage System โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของคุณรองรับ I/O multi 1/O

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® iSCSI Remote Boot