ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Server Board SE7520JR2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007655

12/07/2017

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค Intel® Server Board SE7520JR2 ของผลิตภัณฑ์ (TPS) ให้รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมการทำงานและชุดคุณสมบัติของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ยังมีรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

ชื่อไฟล์: se7520jr2tpsrev1
ขนาด: ๒๔.๑ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*