คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RS2WC080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007647

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คู่มือนี้เป็นการอ้างอิงฮาร์ดแวร์และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller RS2WC080 ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์แบบ

ขนาดไฟล์: ๗๑๙.๕ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*