ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Server Board S2400BB, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000BB และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®สำหรับครอบครัว R2000BB

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007626

30/01/2018

เอกสารเหล่านี้จะอธิบายข้อมูลจำเพาะ, errata, การตั้งค่าจัมเปอร์และรหัสข้อผิดพลาด

 
Intel® Server Board S2400BBINTEL® SERVER BOARD S2400BB (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๕,๕๙๑ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐
ตระกูล R1000BB ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R1000BB ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๔,๘๘๖ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐
ตระกูล R2000BB ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000BB ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๖,๒๖๓ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

อัปเดตข้อมูลจำเพาะรายเดือน (PDF)icon
เอกสารนี้จะอัพเดตและอธิบายถึงข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคด้านบน

ขนาดไฟล์: ๑๖๕ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๔

เอกสารเหล่านี้นำไปใช้กับ:
R1208BB4DC
R1208BB4GS9
R1304BB4DC
R1304BB4GS9
R2208BB4GS9
R2308BB4GC
R2312BB4GS9

 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์โมดูลการขยาย i/o Intel® i/o