ข้อความต้องการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของบอร์ด® Intel โดยใช้โปรเซสเซอร์Intel® Xeon® 5300

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007623

07/07/2021

การรองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ซีรีส์ 5300 ต้องมีข้อต้องด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อใช้กับบอร์ด/แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Intel® ดังต่อไปนี้

 

หมาย เหตุการอัปเดตแพ็คเกจเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ (BIOS/BMC/FRUSDR) จากเวอร์ชั่นก่อนหน้านอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างเป็นกระบวนการสองขั้นตอน แพคเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ DOS หรือ Intel® Deployment Assistant หรือ One Flash Update Package ควรรันก่อน แล้วจึงรันแพ็คเกจ FRUSDR แบบสแตนด์อโลนทันทีเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์โดยขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ถูกใช้

 

Intel® Server Board/แพลตฟอร์มชุดประกอบบอร์ดพิมพ์ลาย (PBA) #วัสดุหลัก (MM) #ซอฟต์แวร์ขั้นต่าที่ต้องใช้ (BIOS/เฟิร์มแวร์)แพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ DOSIntel® Deployment Assistantแพ็คเกจหรือ One Flash Updateแพ็คเกจ FRUSDR แบบสแตนด์อโลน
S5000PSL - SATA SKUD44771-803 หรือใหม่กว่า886032BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000PSL - SAS SKUD44749-803 หรือใหม่กว่า886036BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000PSL - ROMB SKUD44771-803 หรือใหม่กว่า886037BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000XSLD16310-803 หรือใหม่กว่า886319BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000XVN - SATA SKUD37261-801 หรือใหม่กว่า886040BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000XVN - SAS SKUD25028-801 หรือใหม่กว่า886042BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
SC5400RAบอร์ดการผลิต877842BIOS66; BMC55; FRUSDR40a   
S5000VSA - SATA SKUD29137-712 หรือใหม่กว่า885885BIOS66; BMC55; FRUSDR35a   
S5000VSA - SAS SKUD57587-712 หรือใหม่กว่า886310BIOS66; BMC55; FRUSDR35a   
S5000VSA - 4DIMM SKUD52032-712 หรือใหม่กว่า885886BIOS66; BMC55; FRUSDR35a   
S5000VSA - SCSI SKUD29137-712 หรือใหม่กว่า885888BIOS66; BMC55; FRUSDR35a   
S5000PAL*D13607-801 หรือใหม่กว่า885478BIOS66; BMC55; FRUSDR38a   
S5000XALD46952-801 หรือใหม่กว่า885479BIOS66; BMC55; FRUSDR38a   
S5000VCLD41874-502 หรือใหม่กว่า
-502 เป็นเวอร์ชั่นแรกของ S5000VCL
883249BIOS101; BMC64; FRUSDR18  ไม่มีแพ็คเกจ FRUSDR แบบสแตนด์อโลน

 

โปรดดู TA-845 เพื่อขอความช่วยเหลือในการอัปเดต BIOS และเฟิร์มแวร์