Intel® RAID ถอดรหัสการแจ้งเตือนของคอนโทรลเลอร์สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบ

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007600

14/07/2017

รหัสการแจ้งเตือนของคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID ถอดรหัสเอกสารทางเทคนิคicon
เอกสารนี้จะรีวิวรหัสความรู้สึกที่ไม่คาดคิดซึ่งส่งคืนโดยอุปกรณ์ SAS/SATA RAID ที่แนบกับ Intel® RAID Controller โดยใช้สแต็กซอฟต์แวร์สแต็ค เอกสารนี้ไม่ได้อธิบายถึงประเภทข้อผิดพลาดหรือข้อความทั้งหมดที่สร้างโดยคอนโทรลเลอร์ RAID เหล่านี้

ขนาดไฟล์: ๒๗๗ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*