รายงานการส่งทดสอบของเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux *, UNIX * และอื่นๆ

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007597

20/09/2017

หากต้องการรับใบรับรองระบบปฏิบัติการให้ดูที่ตารางสำหรับรายงานการส่งทดสอบเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง
 

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์หรือระบบRedHat Linux *Novell SuSE *Sun Solaris *Vmware
S1200BTL

รายงาน

รายงาน

-

Vmware * ESXi ๕.๐

การอัปเดต Vmware * ESX ๔.๑1

การอัปเดต Vmware * ESXi ๔.๑1
S1200BTS

รายงาน

รายงาน

-

-

S1200BTLRM

-

รายงาน

-

-

S5500BC / SR1630BC / SC5650BCDP

Red Hat Enterprise Linux 5 * U3

Red Hat Enterprise Linux 6*

Novell SuSE Enterprise Linux 11*

Novell SuSE องค์กร Linux 10 * SP2

ระบบปฏิบัติการ Solaris 10 * U7

-

S5520UR / SR1600UR / SR1625UR / SR2625UR / SR2600UR

Red Hat Enterprise Linux 6 *

 

-

รายงาน

-

S5520HC

Red Hat
องค์กร
Linux 5 *
อัพเด4

Red Hat Enterprise Linux 6*

Novell SuSE
Linux Enterprise
เซิร์ฟเวอร์ 10 * SP3


Novell SuSE
Linux
องค์กร
Server 11
*

รายงาน

-

S5500HCV

Red Hat *
องค์กร
Linux 5
อัพเด4

Red Hat * Enterprise Linux 6

Novell SuSE
Linux Enterprise
Server 11 *

รายงาน

-

S5520SC

-

Novell SuSE Linux Enterprise Server 11*

-

-

S5500WB, SR1690WB, SR1695WB

Red Hat Enterprise Linux 6 *

 

-

-

-


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:
รายงานการส่งทดสอบเซิร์ฟเวอร์ (STS) สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ S2600/S2400/S1600/S1400