รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับ Intel® Server Board SE7520JR2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007594

04/02/2020

การปรับปรุงบอร์ด-๗๐๒หรือใหม่กว่าสำหรับ SCSI และ-๔๐๒หรือใหม่กว่าสำหรับ SATA จะรองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๒.๘๐ GHz โปรดดู คำแนะนำการผสานรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อประสิทธิภาพของระบบที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นควรติดตั้งเฉพาะโปรเซสเซอร์ที่เหมือนกันในระบบโดยไม่มีความแตกต่างมากกว่า1ครั้งระหว่างโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งไว้ หากโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งเป็นมากกว่า1ก้าวนอกเหนือจากข้อผิดพลาด (๘๐๘๐ถึง๘๑๘๓) ถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ (SEL)

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

 

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL8ZR๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7DV๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA10
SL7HF๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,10
SL7PD๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,5,10
SL7TB๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,5,10
SL84B๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,5,8,10
SL8P7๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,9,10,11,14
SL7ZG๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,9,10,11,14
SL8ZR๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,9,10,11,14
SL8ZQ๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZF๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,6,7,10
SL7DW๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA10
SL7HG๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,10
SL7PE๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,5,10
SL7TC๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,5,10
SL8SV๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,8,10,11,14
SL8P6๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,10,11,14
SL8ZP๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZE๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7DX๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA10
SL7HH๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,10
SL7PF๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,5,10
SL7TD๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,5,10
SL8T3๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,10,11,13,14
SL8P5๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,10,11,14
SL7ZK๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZD๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,6,7,10
SL7DY๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,10
SL7HJ๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,10
SL7PG๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,10
SL7TE๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,4,5,10
SL8P4๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,10,11,14
SL7ZJ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,5,6,7,10
SL7ZC๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,6,7,10
SL7DZ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,10
SL7HK๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,10
SL7VF๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,10
SL7PH๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,4,5,10
SL8P3๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,10,11,14
SL8P2๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,9,10,11,14
SL7ZB๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,9,10,11,14
SL8MA

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz๙๐ nmขับ

2MB x 2

๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,9,10,11,15
SL8RW๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmG11MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,8,10,16
SL8KN๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmG11MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,10,16
SL8KP๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmG11MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,10,16
SL8KQ๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmG11MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,5,10,16
SL8KR๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmG11MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,5,10,16
SL8KS๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmG11MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,5,10,16

 

หมาย เหตุ
 1. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้รองรับฟังก์ชันการทำงานบิตปิดใช้งานของ Intel
 2. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้สนับสนุนฟังก์ชั่นการตรวจสอบความร้อน2 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบเหล่านี้มีการเปิดใช้งานคุณสมบัติการตรวจสอบความร้อน 2 (TM2) สำหรับ D-0 ก้าว TM2 จะเปิดใช้งานบน๓.๔๐ GHz และสูงกว่าแต่ไม่รองรับการใช้งาน
 3. เหล่านี้เป็นโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องของ Intel
 4. มีการเปิดใช้งานส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อปรับปรุงสถานะหยุดชะงัก (CIE)
 5. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้รองรับการตรวจสอบความร้อน2
 6. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้ต้องใช้ BIOS P07 หรือสูงกว่า
 7. นี่คือโปรเซสเซอร์ Intel ต่ำแรงดันไฟฟ้า (LV)
 8. สิ่งเหล่านี้จะขายเป็นโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องสำหรับขายปลีก
 9. ชิ้นส่วนเหล่านี้มีโปรแกรมควบคุม T
 10. มีการเปิดใช้งานส่วนประกอบเหล่านี้สำหรับ Intel®หน่วยความจำ๖๔ขยายเทคโนโลยี (Intel® EM64T)
 11. ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนการผลิต
 12. ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นโปรเซสเซอร์ Intel MV (กลางแรงดันไฟฟ้ากลาง)
 13. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้ต้องใช้ BIOS P09 หรือใหม่กว่า
 14. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้จำเป็นต้องใช้ BIOS 09.10 หรือใหม่กว่า โปรดดู คำแนะนำการผสานรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 15. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้ต้องใช้ BIOS P10 หรือใหม่กว่า

เมทริกซ์การสนับสนุนโซลูชันทางการระบายความร้อน

 

ลมฮีทซิงค์ Passive 1U +ฮีทซิงค์ 2U + Passive
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1400

X

 
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1450

X

 
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2400 

X

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รายการของฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ