ตัวเลือกตัวควบคุมโฮสต์คอนโทรลเลอร์ขั้นสูง (AHCI) ใน BIOS สำหรับบอร์ดและชุด

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007587

01/09/2017

ยูทิลิตี้การติดตั้ง BIOS มีตัวเลือกในการเปิดใช้งาน AHCI ซึ่งสามารถพบได้ภายใต้ขั้นสูง | หน้าการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ ATA

การเปิดใช้งาน AHCI จะให้การเข้าถึงพอร์ต SATA ทั้งหมด6พอร์ตบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ หากไม่ได้เปิดใช้งานผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงพอร์ตได้4พอร์ตบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

เมื่อมีการเปิดใช้งาน AHCI, ภายใต้ Microsoft Windows *, ไดรเวอร์ AHCI จะต้องโหลดในเวลาที่ติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่เหมาะสม บนระบบปฏิบัติการที่รองรับ Linux * ไดรเวอร์ไม่จำเป็นต้องใช้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ AHCI โปรดดูที่เว็บเพจ ahci